Error message

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 2 และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเพื่อเป็นการแนะนำการใช้ชีวิตในภาควิชาฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนิสิต ในวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2557 ณ จังหวัดราชบุรี

 

 

Black Friday 2016 Nike Air Jordan