Error message

  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).
  • Deprecated function: Function create_function() is deprecated in require_once() (line 591 of /home/envweb/public_html/includes/cache.inc).

Digital Dissolved Oxygen Meter

ใช้หลักการของไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ภายในหัววัด (Probe) แบบ Galvanic โดยหัววัดชนิดนี้ใช้โลหะที่ต่างกัน 2 ชนิด ทำงานร่วมกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ในการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี ที่หัววัดมี  membrane ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการเลือกให้เฉพาะออกซิเจนผ่านได้  เมื่อออกซิเจนผ่านเข้าไปในหัววัดจะทำปฏิกริยาเคมีที่ขั้วแคโทดและแอโนด ซึ่งอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ

Salg Air Force, Adidas Herre, Adidas Bukser Dame, Adidas Sandaler

Instrument Image: 
Title (Thai): 
เครื่องวัดค่าการละลายของออกซิเจน